Πολύ δύσκολο νὰ γνωρίσει κανένας τὸν ἑαυτό του. (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος)