Πολλοὶ δρῶντες τὰ ἔσχιστα λόγους ἀρίστους ἀσκέουσιν. (Πολλοὶ, ἐνῶ κάνουν τὰ χειρότερα, μᾶς μιλοῦν γιὰ τὰ καλύτερα.) ( Δημόκριτος )