Πολλοί ἄνθρωποι εὐκολότερα λατρεύουν τὸ Θεό παρά τὸν ἀκοῦνε. Ἐκεῖνος ὅμως προτιμᾶ ἀντί νὰ τὸν λατρεύουν, νὰ τὸν ἀκοῦνε. ( Μπ. Πασκάλ )