Πολλοί μιλάνε για την αίρεση, αρκετοί γράφουν για την αίρεση, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που έχουν
γευτεί την πίκρα της αίρεσης, και ακόμα ελάχιστοι είναι αυτοί που την έζησαν και έχυσαν αίμα για
να απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία της. Η αίρεση είναι τρόπος ζωής, είναι μεγάλη φυλακή,
είναι ασθένεια ψυχική αλλά και σωματική.

(Πρωτοπρ. π. Αθανάσιος Χενεΐν, ιερέας της Ι.Μ. Πειραιώς)