Πολλές φορές τίποτε δεν μας απειλεί εξωτερικά, όμως η ψυχή μας συνέχεται από αγωνίες, φόβους, ενδοιασμούς, απορίες και στενοχώριες. Τότε κάτι λείπει από την ψυχή, κάτι στερείται. Η μεγαλύτερη στέρηση της ψυχής είναι η στέρηση του Θεού Πατέρα μας. Τίποτε δεν μπορεί να καλύψει την παρουσία του Θεού.

(Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος)