Πολιτική εἶναι ἡ τέχνη νὰ μοιράζεις τὴν πίτα μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ καθένας νὰ πιστεύει ὅτι πῆρε τὸ καλύτερο κομμάτι. (Maurice Couve De Murville)