Ποιὸς εἶναι φτωχός; Αὐτός, ποὺ ἔχει πολὺ μεγάλες ἐπιθυμίες. Καὶ ποιὸς εἶναι πλούσιος; Αὐτός, ποὺ ἡ ψυχὴ του εἶναι εὐχαριστημένη μὲ τὰ λίγα, ποὺ ἔχει. (Γέρων Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης)