Ποίηση εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ πορεύεται πρὸς ὅλο τὸν κόσμο μὲ ἀνοιγμένα τὰ χέρια Του (Ν. Βρεττάκος)