Πιὸ εὐκολα μπαίνεις παρά βγαίνεις ἀπό μιὰ κατάσταση. Ἡ κοινή λογική ἐπιτάσσει νὰ κοιτάζεις γιὰ τὴν ἔξοδο πρὶν τολμήσεις τὴν εἴσοδο. (Αἴσωπος)