Πιο πολύ να αγαπούμε αυτούς, που μας ελέγχουν, παρά αυτούς, που μας κολακεύουν.

(Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης)