Παρότι ο Κύριός μας απαρίθμησε τις πολλές δυσκολίες που θα –
βρουν όσοι τον ακολουθούν πιστά, στο τέλος δεν τους αφήνει χωρίς παρηγοριά. Δίνει νόημα στα βάσανά τους και δεν τους
εγκαταλείπει στο σκοτάδι. Λέει ξεκάθαρα: «ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται». Ο ίδιος έχει εν πολλοίς αποκαλύψει ποια ευλογία αναμένει όσους υπομείνουν μέχρι τέλους! (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)