Παραδώσου θεληματικά και ολοκληρωτικά στην πρόνοια και το θέλημα του Θεού. Μη θλίβεσαι όταν χάνεις κάποιο υλικό πράγμα ή γενικά οποιοδήποτε ορατό αντικείμενο. Μη χαίρεσαι στο κέρδος. Μοναδική σου χαρά πρέπει να είναι να κερδίσεις τον ίδιο τον Κύριο, γιατί όταν μας λείπει η πίστη στην πρόνοιά του, πολλά κακά μας προκύπτουν.

(Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)