Παίζοντας, καὶ ὄχι μὲ τὴν βία, νὰ διδάσκεις τὰ παιδιά. ( Πλάτων )