Πάνω στὸ φρόνιμο γάιδαρο δύο κάθονται. (Ἀρμενική παροιμία)