Ο Χριστός δεν ήλθε στον κόσμο για να μας δώσει μια τεχνική, αλλά για να μας διδάξει τη μετάνοια.

(Στάρετς Σέργιος Chevitch)