Ο χριστιανός έχει να πολεμήσει την κακία που εκπηγάζει από τον εαυτό του, τα πάθη του, τις κακές επιθυμίες και συνήθειές του, το κοσμικό κακό που κυριαρχεί σε μία κοινωνία που έχει κάνει ως τρόπο ζωής την αμαρτωλότητα και τον διάβολο που αποτελεί την ίδια πηγή του κακού. Σε αυτόν τον πόλεμο η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος δεν είναι πάντοτε η ίδια, ούτε είναι η ίδια για κάθε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο της πνευματικής του μεθηλικιώσεως και την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)