Ο φιλεύσπλαχνος Θεός, μας δίνει την ελπίδα της συγχωρήσεως, αν μετανοήσουμε με συντριβή και αν πάρουμε σταθερή απόφαση να μην επαναλάβουμε παλιές αμαρτίες, που Τον λυπούν.

(Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)