Ο σώφρων περνάει ολόκληρη τη ζωή του με άνεση και με μεγάλη πνευματική ελευθερία. Εκείνο που τρέφει το σώμα είναι η ολιγάρκεια, επειδή το λίγο μπορεί να το αφομοιώσει ο οργανισμός. Ενώ το επί πλέον, όχι μόνο δεν τρέφει το σώμα, αλλά και το καταστρέφει.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)