Ο σατανάς είναι έμπορος οπτικών ειδών. Μας βάζει να φοράμε δικά του γυαλιά, με τα οποία βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων μεγεθυμένα, ενώ τα δικά μας λάθη τα σμικρύνει.

(Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)