Ο πόλεμος γίνεται δυσχερής και βαρύς, πιεζόμενος ο άνθρωπος από τις αλλοιώσεις, από τα αίτια και τις αφορμές.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)