Ο πλούτος συνίσταται στην αληθινή γνώση του Θεού Δημιουργού μας. Αν τον γνωρίσουμε με την ίδια τη ζωή μας και μέσα στη σάρκα μας, τότε μετά τον θάνατο θα είμαστε ακόμα πιο πολύ ενωμένοι μαζί Του.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)