Ο Κύριος σταυρώθηκε δεν σταύρωσε, θανατώθηκε, δεν θανάτωσε.

(Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης)