Ο κόσμος στέκεται με την προσευχή. Και όταν αδυνατίσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί.

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)