Ο Θεός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, άλλοτε και άσχημα, προσωρινά όμως, άλλοτε, τις περισσότερες φορές, τα ωραία και τα καλά.

(Γέροντας Γερβάσιος Ραπτόπουλος)