Ο Θεός συγχωρά εύκολα, επειδή μας αγαπά· θέλει τη σωτηρία μας. «Χάρισμά σου…» λέει. Είναι έτοιμος να χαρίσει το χρέος. Θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό αποδεικνύει την πολλή του αγάπη. Και λέει: «αγαπάτε τους εχθρούς σας», διότι κι εκείνοι είναι παιδιά του. Διά του καλού νικά το κακό.

(Γέροντας Παναής εκ Λύσης)