Ο Θεός σε δοκιμάζει: Μπορείς να κρατήσεις αυτήν τη θλίψη; Μπορώ. Θα σου δώσω χάρισμα. Δεν μπορείς; Κι αυτό που σου έδωσα, θα το αφαιρέσω.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)