Ο Θεός μεν είναι αυτός που δίνει την Χάρη Του, που κάνει «σημεία και τέρατα», ο άνθρωπος δε είναι εκείνος που θέτει σε ενέργεια αυτή την επίδραση της Χάριτος.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)