Ο Θεός είναι αγάπη. Και από αγάπη κινούμενος, θέλοντας να μεταδώσει τον πλούτο της πολλής Του αγάπης, τα πάντα δημιούργησε.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)