Ο Θεός δεν υπάρχει βάσει της λογικής. Ένας άγιος, ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος είπε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο υπάρξεως που γνωρίζουμε εμείς. Κι είναι «ανύπαρκτος ύπαρξις» ο Θεός. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει με τρόπον υπάρξεως που συγκρίνεται με αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός, δηλαδή, δεν γίνεται αντιληπτός διά της λογικής, διά της φιλοσοφίας, αλλά διά της εμπειρίας. Όταν αποκτήσεις εμπειρία του Θεού, τότε ο νους μπορεί να εκφράσει αυτή την εμπειρία.

(Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος)