Ο Θεός δεν είχε, ούτε έχει ανάγκη από τον άνθρωπο· είναι αυτοδόξαστος, είναι όλος αγάπη. Γι\’ αυτό και άλλο δεν ζήτησε από τον άνθρωπο, παρά μόνο την αγάπη.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)