Ο ζήλος και η προθυμία είναι τα δικά μας μέσα καθώς και η κινητήρια δύναμη με την οποία αγωνιζόμαστε και αναλόγως προκόβουμε, πάντοτε με τη βοήθεια της Χάριτος, στον πνευματικό στίβο.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)