Ο Εμμανουήλ είναι μαζί μας, για να μας παρηγορεί, ότι έχουμε όχι μόνο Παντοδύναμο αλλά και φιλόστοργο Πατέρα, ο οποίος δεν θα μας αφήση μόνους και αβοηθήτους στις δυσκολίες μας. Αρκεί και εμείς με πίστι και ταπείνωση να ζητήσουμε την βοήθειά Του.

(Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης))