Ο εγωισμός είναι η αιτία όλων των τραγωδιών της ζωής του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, επάνω στην γη. Αποτελεί κατάσταση αντίθετη προς εκείνη στην οποίαν μας καλεί η εντολή του Θεού.

(Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)