Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και να βιάζει τον εαυτό του στην εργασία των αρετών, γιατί το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα έχει αιώνιες διαστάσεις, αιώνια κόλαση ή αιώνιο παράδεισο· δεν θα υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)