Ο άνθρωπος που φωνάζει δεν έχει δύναμιν.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής