Ο άνθρωπος που έχει εγωισμόν δεν ελκύει κανένα. Και εάν κάποιον ελκύση γρήγορα θ’ απομακρυνθή. Ο σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος, όταν συναντήση παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμόν.

(Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής)