Ο άνθρωπος δεχόμενος ως μοναδική πραγματικότητα ό,τι του υπαγορεύει η λογική διαμέσου των φυσικών νόμων και ό,τι βιώνει ο ίδιος από την κατ\’ αίσθησιν ζωή δεν μπορεί να δεχθεί τον σπόρο της πίστεως στην καρδιά του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει γνώση και πραγματικότητα, η οποία είναι υπέρ Λόγον, υπέρ αίσθησιν, υπέρ φύσιν.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)