Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έλεγε χαρακτηριστικά για το κακό που μπορεί να μας κάνει ο διάβολος: Μην φορτώνετε όλες τις αμαρτίες σας στον δύσμοιρο διάβολο. Εμείς μαζεύουμε τα φρύγανα και αυτός βάζει τη φωτιά. Αν δεν υπάρχουν φρύγανα, τι φωτιά μπορεί να βάλει ο διάβολος; Επομένως ο διάβολος μπορεί να μας κάνει τόση ζημιά, όσο εμείς του επιτρέπουμε να μας κάνει. Του δίνουμε εμείς το δικαίωμα.

(Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)