Οἱ ἄνθρωποι φέρνουν τὶς ἁμαρτίες τους στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη καὶ τὰ νερά ἔγιναν βαριὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Καὶ ὁ Χριστός ἔρχεται καὶ βυθίζεται σ’ αὐτά τὰ νερά τοῦ θανάτου και βγαίνει ἀπ’ αὐτά μεταφέροντας ἐπάνω Του ὅλες τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔχουν πλυθεῖ σ’ αὐτά τὰ νερά.