Οἱ ἄνθρωποι σταματᾶνε νὰ σκέφτονται, ὅταν σταματᾶνε νὰ διαβάζουν……… (Ντ. Ντιντερό)