Οἱ ἄνθρωποι δὲν μπόρεσαν νὰ δώσουν δύναμη στὸ δίκαιο καὶ ἔδωσαν τὸ δίκαιο στὴ δύναμη. (Μπ. Πασκάλ)