Οἱ συνεσταλμένοι ἄνθρωποι προτιμοῦν τὴν ἠρεμία τοῦ δεσποτισμοῦ ἀπό τὴν τρικυμιώδη θάλασσα τῆς ἐλευθερίας. (Τόμας Τζέφερσον)