Οἱ προκαταλήψεις: τὰ συντρίμμια τῶν παλιῶν ἀληθειῶν. (Μ. Γκόρκι)