Οἱ περισσότεροι κλέφτες ἐκτιμοῦν τὸ κλέψιμο ὡς ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου