Οἱ καλύτεροι γιατροί τοῦ κόσμου εἶναι ἡ Δρ. Διατροφή, ἡ Δρ.Ἠρεμία καὶ ὁ Δρ. Χαρούμενος……………. (Τζόναθαν Σουίφτ)