Οἱ εὐγνώμονες ἄνθρωποι εἶναι σὰν τοὺς ἀγρούς. Ἀποδίδουν περισσότερα ἀπό ὄσα παίρνουν. ( Ἀλφρέδος Μυσσέ)