Οἱ άγγελοι τὴν ὀνομάζουν ἐπουράνια χαρά, οἱ διάβολοι: μαρτύριο τῆς κόλασης, οἱ ἄνθρωποι τὴ λένε ἀγάπη. (Χάινριχ Χάινε)