Οι χριστιανοί στους αγώνες τους δεν ημπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα αλλότρια της αγάπης. Όποιος θέλει να περιορίσει το κακό διά του κακού, στην πραγματικότητα το πολλαπλασιάζει. Κατά την πατερική ρήση: «Το καλόν, εάν μη καλώς γένηται, ουκ έστι καλόν».

(Γέροντας Γεώργιος Καψάνης)