Οι πειρασμοί είναι δοκιμασίες που έρχονται στους ανθρώπους από τον διάβολο και από τους δούλους του, τους κακούς ανθρώπους. Ο Θεός επιτρέπει να έρχονται στον άνθρωπο πειρασμοί για τη δοκιμασία της αγάπης τους προς τον Θεό (Δευτ. 8, 2)· για τη δοκιμασία της υποταγής μας (Δευτ. 8, 2)· για τη δοκιμασία της μη επιθυμίας κέρδους (Ιώβ 1, 9· 12). Γεγονός είναι ότι οι πειρασμοί ανταποκρίνονται πάντοτε στην αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως. Στους δυνατούς στην πίστη ο Θεός ορίζει βαρύτερους πειρασμούς, για να προοδεύουν στην αγιότητα και να γίνονται άξιοι μεγαλύτερων στεφανιών. Και στους ασθενείς στην πίστη και στην υπομονή η Θεία Πρόνοια ορίζει εύκολους πειρασμούς, για να μπορέσουν να τους νικήσουν και να μην απελπίζονται.

(Γέροντας Κλεόπα Ηλίε)