Οι θλίψεις· μας φέρνουν πιο κοντά στον Θεό. Και όταν σκεπτόμαστε το αιώνιο κέρδος των θλίψεων, δεν θα στεναχωριόμαστε.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)